Party tal-Milied fil-’Female’

Il-Gimgha 9 ta’ Jannar il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad Dawl organizzat ‘party’ tal-Milied lis-sezzjoni tan-nisa fil- habs. Din is-sena l-”party” sar ghall-Female A u ghall-Female B ‘ fl-istess gurnata u sar fis-sezzjoni li sa ftit gimghat ilu kienet il- “Yours”. In-nisa li attendew ghall- “party”, li kienu madwar 30, ghal bidu hadu pjacir bid – diski u bl-ikel, imma hadu pjacir aktar meta lemhu l-kantanti Renato, Odessa u Hooligan li zifnu u kantaw maghhom. Ringrazzjament specjali jmur ghal dawn il-kantanti li bill-muzika taghhom holqu atmosfera tassew sabiha u ferrehija. Ma nistghux ma nirringrazzjux ukoll lid-Direttur, lill-ufficjali tal-habs u lill-voluntiera li kienu prezenti u taw sehemhom f’din l-okkazjoni .