BBQ Female Division

Il-Hamis 28 t’Awissu organizzajna BBQ gewwa l-Female Division tal-Habs. Kienet attivita’ sabiha fejn in-nisa wrew l-apprezzament taghhom ghal fatt li kellhom xi haga differenti mis-soltu u talbuna norganizzaw aktar attivitajiet simili. Bhala ikel kien hemm hut,tigieg, rice salad, salad u hobz u kellhom ukoll luminata, dulliegh u gelat. L-attivita’ ghalqet billi r-residenti u l-voluntiera ta’ MDD ferhu ma’ Lourdes f’gheluq snina u qasmu kejk li gab George u l-voluntiera ta’ MDD. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll  lill-amministrazzjoni tal-habs u l-gwardjani tal-ghajnuna li-tawna. Prosit lil kull min attenda u ta sehmu !