Projects

 • Sensiela ta’ tahdidiet minn MDD

  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, fl-okkazzjoni tal-20 sena mit-twaqqif taghha (1995 – 2015) qed torganizza sensiela ta’ 8 tahdidiet bit-tema “IL-LIGI, IL-QORTI [...]

 • Social Services

  Sigurta’ Soċjali Bi ftehim mad-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali, Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Għad-Dawl qed tlesti d-dokumenti meħtieġa tal-priġunieri li jkunu wasslu biex itemmu [...]

 • Life Skills Project

  Wara hidma kontinwa ta’ aktar minn hmistax -il sena mal-pigunieri, eks-prigunieri u l-familji taghhom il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl (MDD) thoss li [...]

 • First Shelter

  L-Ewwel Kenn First Shelter In collaboration with the Lands Department, the Housing Department and the Housing Authority, Mid-Dlam ghad-Dawl has [...]