Ghotja lil MDD

Nhar il-Hamis 18 ta’ Novembru 2015, ic-Chairperson Mr Goerge Busuttil attenda ghal cerimonja fejn l-Onor. Dr. Helena Dalli, Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili, ipprezentat cekk lil MDD bhala parti minn ftehim li sar bejn MDD u l-Ministeru. Nirringrazzjaw lill-Ministru Dr. Helena Dalli tal-ghajnuna finanzjarja li tatna.