Dimech

A professional research about the life and times of one of Malta’s most outstanding social reformer and patriot, Manuel Dimech (1860-1921).

Language: Maltese
ISBN: 99909-03-98-0 & 99909-03-99-9

Jean-Joseph Lataste: Apostle of Prisons

This narrates the fascinating life of a young person who changed the life of female prisoners for ever.

Language: English

ISBN-13: 9789-932-26-05-5
ISBN-10: 9993-226-05-X

Jien, Manwel Dimech

An abridged version of the life of Manuel Dimech, Malta’s great tragic hero who had been a prisoner for 20 years before becoming an astounding social reformer.

Language: Maltese
ISBN-13: 978-9932-26-06-2
ISBN-10: 99932-26-06-8

The Resettlement Of Maltese Prisoners

A scientific study based on a field research with Maltese prisoners. Identifies specific resettlement problems, and proposes deliverables.

Language: English
ISBN: 978-99932-26-07-9

Ma Nichdek Qatt

‘ Ma Nichdek Qatt’ Dramm organizzat minn MDD flimkien mal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin. Dan id-Dramm gie mtella’ mill-prigunieri flimkien ma kantanti u atturi minn barra l-habs. L-istorja kienet titratta fuq sitwazzjoni li xi kultant isibu ruhhom il-prigunieri u l-familji taghhom. Id-Dramm rawh il fuq minn elf persuna fosthom il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro , il-Ministru Dr. Michael Farrugia u Shadow Minister Dr. Beppe Fenech Adami.

Dramm QAWMIEN

Mit-Tnejn 10 t’April sas-Sibt 15 t’April, saret rapprezentazzjoni drammatika bl-isem “Qawmien” gewwa l-Habs. Id-direzzjoni, il-kitba u r-rectar sar mir-residenti tal-habs, bil-partecipazzjoni ta’ kantanti u muzicisti li gew minn barra fosthom Christabel Scerri, Sebastian Calleja, Lorna Fiorini u Maria Buttigieg Brooks. Mid-Dawl Ghad-Dawl tat sehem kbir biex din ir-rapprezentazzjoni, li tghaqqad dak li gara fuq il-Golgota, mar-realta’ iebsa tal-habs, tal-uzura, tat-tbatija tal-familji u l-verita’ tal-helsien u l-qawmien, tkun tista’ ssir. MDD tixtieq tirringrazzja wkoll lill-amministrazzjoni tal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin, ghal ghajnuna u l-koperazzjoni.

L-ewwel rapprezentazzjoni saret quddiem l-E.T. il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru tal-Intern, Carmelo Abela u l-amministrazzjoni tal-habs. Fil-granet l-ohra, attendew numru kbir ta’ persuni, li lkoll baqghu impressjonati bil-messagg, bir-rectar u bil-produzzjoni kollha.

Il-President kellha kliem ta tifhir lejn ix-xoghol ta’ MDD u ghal inizjattivi bhal dawn. Ara l-link : https://president.gov.mt/press-centre-statement/il-president-izzur-l-facilita-korrettiva-ta-kordin-waqt-r-rapprezentazzjoni-tad-dramm-qawmien/