Visiting Rules

 • Expect to have a body search before each visit. For these searches you CANNOT be stripped naked or ordered to expose private parts of your body. If such a thing happens contact us immediately.
 • Expect that everything you want to take to the prisons will be searched. Sometimes sniffer dogs may be used.
 • NEVER argue with prison officers. Their word is final.
 • NEVER use rude, abusive or foul language.
 • ALWAYS respect all prison officers.
 • ALWAYS obey their orders (even if you do not understand them).
 • ALWAYS go for visits dressed decently.

 

THINGS YOU CANNOT TAKE TO THE PRISONS

 • Any type of tobacco, lighters and matches
 • Any type of toiletries (perfumes, soap, Eau de Cologne, etc.)
 • Any type of washing powder or liquid including fabric conditioner
 • Any type of stationery (pencils, rubbers, rulers, compasses, dividers, etc.)
 • Any object made of metal, aluminum foil, silver, gold or glass
 • Cheesecakes or pies
 • Walnuts, hazelnuts, peanuts, pistachios, Brazil nuts, chestnuts, etc., that are still in their shells
 • Raisins and citrus fruit
 • Dates, dried figs and honey
 • Olives, stuffed or still with their stone
 • Any type of biscuits
 • Snails still in their shell
 • Ricotta and all types of pastry horns
 • Onions unless shredded and part of a salad
 • Grated cheese
 • Unshelled and raw seafood
 • Any type of uncooked food
 • Any type of soft drinks, Pepsi, Coca, Tea, Coffee, Squashes, Water, Ovaltine, Bovril, Horlicks, etc.
 • Any type of alcoholic drinks (beer, wine, etc.)
 • Any type of medicinal
 • Metal coat hangers
Confirm this list with the prison officers on telephone number 2169 1428/9
 • Stenna li qabel kull vista jsirlek search fuq persuntek minn fuq il-hwejjeg. MA TISTAX titnezza’ gharwien/a jew tigi ordnat tikxef partijiet privati ta’ gismek.
 • Stenna li kull haga li tkun trid iddahhal il-habs isirlu search fuqu. Xi kultant jintuzaw anki l-klieb.
 • QATT m’ghandek tgholli lehnek, titkellem hazin jew tidghi.
 • QATT m’ghandek thaqqaqha ma’ l-ufficjali tal-habs. Il-kelma taghhom hi finali.
 • DEJJEM ghandek tobdi l-ordnijiet li jaghtuk l-ufficjali, anki jekk ma tifhimhomx.
 • DEJJEM ghandek tmur ghall-visti bi lbies dicenti.

AFFARIJIET LI MA TISTAX IDDAHHAL IL-HABS

 • Kull tip ta’ tabakk, lighters jew sulfarini
 • Kull tip ta’ toiletries (bhal fwejjah, sapun, Eau de Cologne, u l-bqija)
 • Kull tip ta’ trab jew likwidu tal-hasil tal-hwejjeg, inkluz fabric conditioner
 • Kull tip ta’ stationery (bhal lapsijiet, gomom, rigi, kumpass, dividers u l-bqija)
 • Kull oggett tal-metall, fidda (karti), deheb jew hgieg.
 • Pastizzi u qassatat
 • Gewz, gellewz, karawett, pistachios, Brazil nuts, qastan u affarijiet ta’ dan it-tip li jkunu bil-qoxra
 • Zbib u frott tac-citru
 • Tamal, tin imqadded u ghasel
 • Zebbug bl-ghadma jew mimli
 • Kull tip ta’ gallettini
 • Bebbux bil-qoxra
 • Irkotta u l-ebda tip ta’ kannoli
 • Basal sakemm ma jkunx imqatta’ ma’ xi insalata
 • Gobon mahkuk
 • Ikel tal-bahar bil-qoxra jew li ma jkunx imsajjar
 • Kull kwalità ta’ ikel mhux imsajjar
 • Kull tip ta’ luminata, Pepsi, Coca, tè, kafè, ruggati, ilma, Ovaltine, Bovril, Horlicks, u l-bqija
 • Kull tip ta’ medicinali
 • Spallieri tal-metall

Ikkonferma din il-lista ma’ l-ufficjali tal-habs fuq in-numru 2169 1428/9