MEETING WITH HON. DR.CLIFTON GRIMA

Fid-9 ta’ April 2021, iltqajna mas-Segretarju Parlamentari responsabbli miz-Zghazagh, mill-Isports u mill-Ghaqdiet Volontarji, Dr Clifton Grima, flufficju tieghu Beltissebh. Fil laqgha tkellimna dwar kif is-Segretarjat tieghu jista’ joffri sapport ghal-Fondazzjoni MDD. Nirringrazzjaw lill-Onor. Dr Grima ghal hin tieghu.

Laqgha bejn l-Onor Dr Clifton Grima u MDD