IL-MONITORAGG ELETTRONIKU

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl qed tahdem fuq proposti li ghamel il-Ministeru ghall-Interm, is-Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi rigward l-introduzzjoni tal-Monitoragg Elettroniku ( Electronic Tagging ).

Il-link biex tippartecipa int ukoll huwa :  https://meae.gov.mt/…/PublicConsultationonElectronicMon…