MFCS and MDD social agreement

Fl- 1 t’Ottubru, il-Fondazzjoni MDD iffirmat ftehim ghal 3 snin mal-Ministeru ghas-Solidarjeta’, il-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, li permezz tieghu, MDD se tinghata madwar 50,000 biex tkompli tmexxi l-homeless shelters li jesghu 5 persuni li jkunu hargu mill-habs u m’ghandhomx fejn joqoghdu. Il-ftehim gie ffirmat minn Mr Mark Musu, segretarju permanenti fil Ministeru, ic-chairperson Mr George Busuttil, u s-CEO tal-FSWS, is sur Alfred Grixti. Fid-diskors tal-Onr. Ministru Dr Michael Falzon, spikka l-kliem, ” Nemmen illi kulħadd jixraqlu t-tieni cans, u li jerġa’ jesperjenza karriera u anke familja. L-eħfef ħaġa hija li niġġudikaw u ma nagħmlu xejn, minflok qed nestendu idejna biex ngħinu. Iridu nuru li verament nemmnu fl-inklużjoni soċjali. “