Zjara tal-Ministru Mallia

Nhar il-Gimgha 6 ta’ Dicembru ghamel zjara lill-MDD il-Ministru tal-Intern Dr Manuel Mallia fejn gew diskussi materji li jikkoncernaw il-habs u MDD. Il-laqgha kienet wahda kordjali bil-membri prezenti jaghmlu diversi mistoqsijiet. Fl-ahhar tal-laqgha l-Ministru wera l-apprezzament tieghu ghal din l-istedina u ghax-xoghol li taghmel MDD.