Parties Milied 2014

Bhas-snin ta’ qabel, din is-sena MDD hadet hsieb torganizza l-party tal-habs gewwa l-YOURS li sar l-Intahleb it-Tlieta 6 ta’ Jannar u l-party tal-Female li sar gewwa l-Female Division il-Hamis 8 ta’ Jannar. Ta’ min jghid li z-zewg parties intlaqghu tajjeb hafna mir-residenti. Ringrazzjament specjali jmur ghal Daniel u Sander ta’ DANUSAN u ghal Hooligan u Janvil li animaw il-party tan-nisa. Ringrazzjament imur ukoll ghall-amministrazzjoni tal-habs li harget il-permessi biex dawn il-parties isiru.