Sensiela ta’ tahdidiet minn MDD

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, fl-okkazzjoni tal-20 sena mit-twaqqif
taghha (1995 – 2015) qed torganizza sensiela ta’ 8 tahdidiet bit-tema
“IL-LIGI, IL-QORTI U L-HABS.” Dawn se jsiru minn kelliema differenti fuq
temi ta’ ligi penali, qorti u l-habs. Il-laqghat huma miftuha ghal
pubbliku u jibdew fis-6.30pm fil-bini tal-GRTU, Triq ir-Repubblika,
il-Belt Valletta. L-attendenza hi minghajr hlas.
Il-laqghat bdew il-gimgha 9 ta’ Jannar u se jibqghu sejrin kull nhar ta’ Gimgha sas-6 ta’
Marzu. Il-laqghat se jsiru bil-Malti u jdumu madwar siegha. Il-laqghat se jsiru b’din l-ordni:
Laqgha 1: Fr Mark Montebello O.P. Ir-Riformi tal-Gustizzja tal-2013
Laqgha 2: Meinrad Calleja Kastig u Gustizzja : Drittijiet u Obbligi tal-Media. Harsa lejn il-Passat
Laqgha 3: Marietta Lanzon u Ivan Sultana Il-ligijiet tal-Parole u tal-Probation
Laqgha 4: Dr Roberta Holland Il-Psikologija u l-Habs
Laqgha 5: Dr Franco Debono Mill-Arrest sas-Sentenza: Il-Proceduri Kriminali.