Studju Dwar il-Familji tal-Prigunieri mill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl.

Is-Sibt 7 u l-Hadd 8 ta’ Novembru, voluntiera ta’ MDD iltaqghu ma familjari ta’ prigunieri li kienu dehlin ghall vizta gewwa l-habs. Fost affarijiet ohra kelliminihom fuq studju li MDD se taghmel fuq l-effett tal-habs fuq il-familjari tal-prigunieri, specjalment iz-zghazagh u t-tfal, studju li se jkun l-ewwel wiehed tat-tip tieghu go Malta. Numru sabih ta’ 45 familja accettaw li jiehdu sehem f’din ir-ricerka . Grazzi lill-familjari tal-prigunieri ta’ l-ghajnuna taghhom.